Wspierają nas

Logowanie

Dołącz do nas

Energetyka wiatrowa w Polsce

Najnowsze opublikowane dane podają, iż w Polsce w energetyce wiatrowej zainstalowanych jest 3389,541 MW (stan na dzień 31.12.2013). Oznacza to 892,79 MW wzrostu w stosunku do roku 2012.

 

Nasycenie elektrowniami wiatrowymi w Polsce należy do najniższych w Europie. Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej na mieszkańca, to 0,012 kW, a na km2 obszaru lądowego przypada 1,44 kW.

 

| Produkcja z energii wiatru:

 

- 2004: 142,3 [GWh],

- 2005: 135,3 [GWh],

- 2006: 388,4 [GWh]

- 2007: 494,2 [GWh]

- 2008: 790,2 [GWh]

- 2009: 1 029 [GWh]

- 2010: 1 485 [GWh]

- 2011: 3 126 [GWh]

- 2012: 4 435 [GWh]

- 2013: 5 822 [Gwh]

 

| Produkcja energii elektrycznej w OZE w latach 2006 – 2013:

Na podstawie wydanych przez Prezesa URE Świadectw Pochodzenia, według stanu na 23.04.2013 r.

 

Rodzaj źródła OZE Ilość [MWh]
2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.

Elektrownie na biogaz

116 691.863 161 767.939 220 882.924 300 850.259 363 595.743 430 537.322 528 099.178 37 953.247

Elektrownie na biomasę

503 846.206 545 764.936 560 967.435 601 088.244 635 634.844 1 055 151.712 1 097 718.577 2 031.076

Elektrownie wytwarzające e. e. z promieniowania słonecznego

0 0 0 1.672 177.805 177.805 1 136.802 25.725

Elektrownie wiatrowe

257 037.412 472 116.429 806 318.563 1 045 166.230 1 823 297.061 3 126 526.394 4 524 473.670 446 872.905

Elektrownie wodne

2 029 635.604 2 252 659.312 2 152 943.187 2 375 767.238 2 922 051.638 2 316 833.385 2 031 544.902 199 134.242

Współspalanie

1 314 336.612 1 797 217.058 2 751 954.127 4 281 614.983 5 243 251.417 5 999 582.057 5 754 955.293 40 071.439

Łącznie

4 221 547.697 5 229 525.674 6 493 066.236 8 604 488.282 10 987 832.375 12 928 808.675 13 937 928.422 726 088.634

 

 

| MOC ZAINSTALOWANA [MW], STAN NA 31.12.2013 r.

Rodzaj źródła OZE Ilość [MWh]  
2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012r. 2013 r.

Elektrownie na biogaz

36.760 45.699 54.615 70.888 82.884 103.487 131.247 162.241

Elektrownie na biomasę

238.790 255.390 231,990 252.490 356.190 409.680 820.700 986.872
Elektrownie wytwarzające e. e. z promieniowania słonecznego 0.00 0.00 0.00 0.001 0.033 1.125 1.290 1.9

Elektrownie wiatrowe

152.560 287.909 451.090 724.657 1180.272 1616.361 2496.748 3 389.54

Elektrownie wodne

934.031 934.779 940.576 945.210 937.044 951.390 966.103 970.128

Łącznie

1362.141 1523.777 1678.271 1993.246 2556.423 3082.043 4.416.088 5510.682

Wzrost r/r

204, 604 161, 636 154, 494 314, 975 563, 177 525, 620 1334, 045 1094.954

 

|Świadectwa pochodzenia

 

Obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwo pochodzenia wynika z art.9a ust. 1 Ustawy Prawo energetyczne. Obowiązek ten uznaje się za spełniony, jeżeli za dany rok udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia lub uiszczonej w ich miejsce opłaty zastępczej w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej wynosi nie mniej niż:

- 3,6% - w 2006 r.,

- 5,1% - w 2007 r.,

- 7,0% - w 2008 r.,

- 8,7% - w 2009 r.,

- 10,4% - w 2010 r.,

- 10,4% - w 2011 r.,

- 10,4% - w 2012 r.,

- 12,0% - w 2013 r.,

- 13,0% - w 2014 r.,

- 14,0% - w 2015 r.*,

- 15,0% - w 2016 r.*,

- 16,0% - w 2017 r.*,

- 17,0% - w 2018 r.*,

- 18,0% - w 2019 r.* ,

- 19,0% - w 2020 r.*,

- 20,0% - w 2021 r.*.

* Wielkości określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii z dnia 19.07.2010 r. (Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31.12.2012r.).


 

 

Rodzaj źródła OZE

Ilość [MWh]

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

Elektrownie na biogaz

116 691.863

161 767.939

220 882.924

300 850.259

363 595.743

430 537.322

528 099.178

37 953.247

Elektrownie na biomasę

503 846.206

545 764.936

560 967.435

601 088.244

635 634.844

1 055 151.712

1 097 718.577

2 031.076

Elektrownie wytwarzające e. e. z promieniowania słonecznego

0

0

0

1.672

177.805

177.805

1 136.802

25.725

Elektrownie wiatrowe

257 037.412

472 116.429

806 318.563

1 045 166.230

1 823 297.061

3 126 526.394

4 524 473.670

446 872.905

Elektrownie wodne

2 029 635.604

2 252 659.312

2 152 943.187

2 375 767.238

2 922 051.638

2 316 833.385

2 031 544.902

199 134.242

Współspalanie

1 314 336.612

1 797 217.058

2 751 954.127

4 281 614.983

5 243 251.417

5 999 582.057

5 754 955.293

40 071.439

Łącznie

4 221 547.697

5 229 525.674

6 493 066.236

8 604 488.282

10 987 832.375

12 928 808.675

13 937 928.422

726 088.634

 

PSEW 2012