Wspierają nas

Logowanie

Dołącz do nas

Energetyka wiatrowa na świecie

Do połowy 2011r. moc zainstalowana w energetyce wiatrowej na świecie osiągnęła 215 GW a rynek nowo zainstalowanych mocy zwiększył się rok do roku o 15% osiągając 18.4 GW do lipca 2011. Szacuje się, że w całym 2011r. zostanie zainstalowanych 43.9 GW. Spoglądając na pierwszą dziesiątkę krajów o największej zainstalowanej w oczy rzuca się znaczące umocnienie Chin na pozycji lidera w wykorzystaniu energii wiatru.

Energetyka wiatrowa przesunęła swoje centrum na wschód a Chiny stają się niekwestionowanym liderem zarówno pod względem nowo instalowanych jak i skumulowanej mocy. Do połowy 2011 w państwie środka zostało zainstalowanych 8 GW turbin wiatrowych, co stanowi 43% rynku światowych nowych instalacji. Skumulowana moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Chinach przekroczyła 52 GW czyli przeszło o 10 GW więcej niż w USA, które od 2010r spadły na drugie miejsce zarówno pod względem nowy instalacji, jaki i skumulowanej zainstalowanej mocy. Na szczególną uwagę zasługują także Indie, które uplasowały się na piątej pozycji pod względem skumulowanej zainstalowanej mocy jednak pod względem nowych instalacji awansowały w przeciągu kilku ostatnich lat na trzecią pozycję wyprzedzając takie europejskie potęgi energetyki wiatrowej jak Niemcy i Hiszpania. Europejska energetyka wiatrowa na tle świata wyraźnie straciła impet. Mimo iż w pierwszej dziesiątce światowej energetyki wiatrowej jest 6 krajów europejskich to jednak wyraźnie widać, że impet nowych instalacji turbin wiatrowych zaczyna spadać. Europejski rynek energetyki wiatrowej okres dynamicznego wzrostu ma już za sobą i w wielu krajach europejskich można spodziewać się w najbliższych latach stabilizacji lub nawet spadku nowo instalowanych mocy.


wykres 2

Żródło: WWEA, EWEA. Łączna moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w latach 1990 do 2010.


W 2010 roku sześć krajów wybudowało ponad 1 GW nowych mocy: Chiny (18.9 GW), Stany Zjednoczone (5.1 GW), Indie (2.1 GW), Niemcy (1,551 MW), Hiszpania (1,527 MW) oraz Francja (1,086 MW). Kolejnych pięć krajów wybudowało 500 MW lub więcej: Wielka Brytania (962 MW), Włochy (950 MW), Kanada (690 MW), Szwecja (604 MW), Rumunia (577 MW) oraz Turcja (528 MW).

Przy prawie równym rozkładzie udziału w rynku w roku 2009 pomiędzy Europą, Ameryką Północną a Azją, w 2010 Azja zdominowała rynek nowych instalacji przy udziale prawie 54%. Udział Ameryki Północnej gwałtownie spadł do 15%; udział Europy wynosił 25%.

W 2010 roku wielkość mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej w Unii Europejskiej wzrosła o 12,2 %, znacznie mniej, niż wynosi średnia światowa – 24,8%. Łączna moc zainstalowana 84 GW odpowiada 10% łącznych mocy wytwórczych w Europie i jest w stanie wytworzyć około 185 TWh energii elektrycznej, co odpowiada około 6% europejskiego zużycia energii elektrycznej. Rynki Niemiec i Hiszpanii wciąż stanowią po 16% rynku UE, ale są szybko doganianie przez Francję (12%), Wielką Brytanię (10%) oraz Włochy (10%).

Ogólna tendencja wskazuje, że sektor energetyki wiatrowej poszerza swój udział w rynku. Coraz więcej krajów zwiększa poziom mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej. W 2010 roku energetyka wiatrowa była wykorzystywana komercyjnie w 83 krajach świata; 50 z nich zwiększyło w tym roku poziom mocy zainstalowanej. Rynek europejski stanowił około 25% nowo zainstalowanych mocy – znaczący spadek z 75% w roku 2004.

W roku 2010 moc zainstalowana w morskiej energetyce wiatrowej zwiększała się ponad dwukrotnie szybciej, niż w przypadku energetyki lądowej – stopa wzrostu wynosiła 59,4%. Niemniej jednak należy pamiętać, że wzrost następował z niskiego poziomu wyjściowego. Nowa moc zainstalowana w morskiej energetyce wiatrowej w wysokości 1,16 GW zwiększyła łączny poziom do 3,1 GW lub 1,6% łącznej mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej na świecie.

wykres3

Rys.: Udziały w rynku producentów w roku 2010 (39,4 GW instalacji). Suma przekracza 100% z uwagi na różnicę pomiędzy dostarczonymi, a zainstalowanymi turbinami.


Udział w rynku poszczególnych producentów, opublikowany przez MAKE consulting oraz BTM Consult wskazuje, że duński Vestas nadal broni swojej pozycji jako głównego wytwórcy. Następni w rankingu są Sinovel oraz Goldwind z Chin oraz GE Wind z USA. 4 z 10 największych producentów turbin wiatrowych to przedsiębiorstwa z Chińskiej Republiki Ludowej. Ponad 100 przedsiębiorstw jest związanych z wytwarzaniem urządzeń na potrzeby energetyki wiatrowej.

Należy zauważyć, że wspomniane powyżej dwie spółki konsultingowe różnią się w zakresie udziału rynkowego Vestas, który wynosi 14,8% według BTM oraz 12 według MAKE.

Do tej pory większość chińskich turbin wiatrowych była sprzedawana wyłącznie w Chinach, ale niektórzy gracze ogłosili plany ekspansji poza terytorium tego kraju, przede wszystkim ze względu na nadwyżki podaży oraz ostrą konkurencję na rynku krajowym. Chińskie przedsiębiorstwa były bardzo widoczne podczas ostatnich europejskich targów energetyki wiatrowej – Husum 2010 oraz EWEA 2011. Niektóre z nich otworzyły swoje biura w Europie, np. Sinovel w Madrycie. Oczywistym jest, że wizja chińskich producentów turbin wiatrowych nie ogranicza się do sprzedawania urządzeń poza granicami ich kraju, ale polega na stworzeniu silnych ośrodków produkcyjnych na dużych rynkach oraz oferowaniu finansowania i eksploatacji farm wiatrowych. Strategia ta znajduje poparcie w szeregach chińskiego rządu, mającego na celu przyspieszenie dojrzałości krajowego przemysłu.

Pomimo rekordowej mocy zainstalowanej, wynoszącej 44,7 GW, Chiny wciąż zmagają się z poważnymi problemami z przyłączeniem. Chiński operator sieci, SGCC, szacuje, że do końca roku 2010 nie przyłączono do sieci farm wiatrowych o łącznej mocy około 15 GW. W roku 2010 67,6 procent krajowej energii elektrycznej było wytwarzane z węgla, około 30 procent więcej, niż wynosi średnia światowa. Energetyka wiatrowa wytworzyła zaledwie 1,1 procenta energii elektrycznej w Chinach. Pod koniec roku 2009 chińskie prawo OZE zostało zmienione, tak, by cel na rok 2020 uległ zwiększeniu z 9% do 15%. Cel 30 GW w energetyce wiatrowej w roku 2020, wyznaczony w 2006, został osiągnięty w 2010; w 2011 roku SGCC opublikowało Białą Księgę, stwierdzającą, że: "Łączna moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Chinach przekroczy 90 GW w roku 2015 oraz 150 GW w roku 2020”. Analitycy, tacy jak Morgan Stanley, idą dalej, przewidując, że Chiny zwiększą poziom mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej do roku 2020 do 300 GW.

W 2009 roku Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) zwiększyło swój cel na rok 2020 z 180 GW mocy zainstalowanej do 230 GW, w tym 40 GW na morzu. Taka ilość mocy zainstalowanej będzie w stanie wytworzyć około 600 TWh energii elektrycznej, co odpowiada od 14 do 18% oczekiwanego zapotrzebowania na energię elektryczną w UE w roku 2020.

W skali świata, Światowe Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (WWEA) prognozuje na podstawie aktualnego tempa wzrostu i zwiększonej świadomości ryzyka związanego z dostawami paliw kopalnych oraz eksploatacją elektrowni jądrowych, że w roku 2015 moc zainstalowana osiągnie 600 GW, i do roku 2010 wzrośnie do 1,500 GW.

Według WWEA na koniec roku 2010 branża utrzymywała 670,000 bezpośrednich oraz pośrednich miejsc pracy. Wielkość zatrudnienia w okresie ostatnich pięciu lat wzrosła ponad trzykrotnie. Stowarzyszenie oczekuje, że w roku 2012 branża energetyki wiatrowej będzie zatrudniać ponad 1 milion ludzi na całym świecie.


Źródło: European Commission, Joint Research Centre, Institute for Energy “Renewable Energy Snapshots"

PSEW 2012